Rahul Education

OUR TOPPERS

YEAR NAMEOF THE STUDENTS PERCENTAGE AGGREGATE PERCENTAGE
2010 MST.SINGH ABHAYPRATAP ARVIND 83.09 % 100%
2011 MS.GOKHROO KAJAL PUKHRAJ 91.64% 100%
2012 MS.SAMANT KSHITIJA SANDEEP 90.91 % 98.46 %
2013 MST.OJHA GAUTAM KUMAR MANOJ KUMAR 91.64 % 100 %
2014 .MST.RATHOD JAY DINESH 92.20% 96.25 %
2015 MS.KARAN NUPUR SIYARAM 90.40 % 95.00 %
2016 .MST.GHADIYALI MOHAMMED SHABBIR 92.40 % 97.98 %
2017 MS.PAIKARAY SHRAVANI KALICHARAN 93.60 % 98.21 %
2018 MST.NEGI ROBINSINGH BHARATSINGH. 92.20 % 96.96 %
2019 MST.TIWARI SHREYANSH SHIVSHANKAR. 94.00 % 86.19 %
2020 MST. SAWANT VIGHNESH MAHESH. 91.80% 98.38