Rahul Education

OUR TOPPERS

YEARNAMEOF THE STUDENTSPERCENTAGEAGGREGATE PERCENTAGE
2010MST.SINGH ABHAYPRATAP ARVIND83.09 %100%
2011MS.GOKHROO KAJAL PUKHRAJ91.64%100%
2012MS.SAMANT KSHITIJA SANDEEP90.91 %98.46 %
2013MST.OJHA GAUTAM KUMAR MANOJ KUMAR91.64 %100 %
2014.MST.RATHOD JAY DINESH92.20%96.25 %
2015MS.KARAN NUPUR SIYARAM90.40 %95.00 %
2016.MST.GHADIYALI MOHAMMED SHABBIR92.40 %97.98 %
2017MS.PAIKARAY SHRAVANI KALICHARAN93.60 %98.21 %
2018MST.NEGI ROBINSINGH BHARATSINGH.92.20 %96.96 %
2019MST.TIWARI SHREYANSH SHIVSHANKAR.94.00 %86.19 %
2020MST. SAWANT VIGHNESH MAHESH.91.80%98.38