Rahul Education

OUR TOPPERS

ACHIEVERS OF PAST YEARS
AYSTUDENT’S NAMEPERCENTAGE
2020-2021MAITY SHARABANI UTTAM94.60%
2019-2020RAUL SUSMITA BIJOY93.60%
2018-2019JHA SUDARSHAN RAMAN93.00%
2017-2018REDKAR OMKAR BHIMRAO94.40%
2016-2017MISHRA SHIVANSHIE MANOJ KUMAR93.20%
2015-2016KUSWAHA SANTOSHKUMAR MOHANLAL92.80%
2014-2015SAH PRANGIKA AMARNATH91.60%
2013-2014REDKAR RAJASHREE BHIMRAO90.60%
2012-2013JAIN RUCHI MADANLAL90.36%
2011-2012AGARWAL AAYUSHI ANOOP92.18%
2010-2011NAIR SUPRIYA SASIDHARAN93.27%